Liberal Alliance er et liberalt parti, der bygger på 5 principper

1: Vi tror på personlig frihed
Liberal Alliance tager udgangspunkt i, at mennesker trives bedst i frihed. Livet er vort eget, og vi skal have lov til at bruge det, som vi vil. Friheden er ikke til salg.


2: Vi tror på frisind

Når vi må gøre, hvad vi vil, får vi mulighed for at udfolde os på mange forskellige måder. Leve i familier, leve i kollektiver eller leve alene. Enhver må søge lykken på sin egen måde. Vi accepterer andres valg, så længe de ikke skader os.


3: Vi ønsker mindre stat og mere privat
En begrænset statsmagt, lav skat, en robust grundlov, uafhængige domstole og klare individuelle rettigheder er en forudsætning for et frit samfund. Vi tror på medborgerskab, hvor respekten for menneskers værd og de demokratiske spilleregler er grundlaget for samfundets organisering.


4: Vi tror på frihed under ansvar

Personligt ansvar er en naturlig følge af den personlige frihed. Man er ansvarlig for sine succeser såvel som sine fiaskoer. Ligesom man får mulighed for at høste frugterne af sin egen indsats og succes, må man acceptere at nedsætte sin levestandard, hvis man enten sløser med sine muligheder eller blot er uheldig. Det fri samfund skaber stor velstand, og derfor vil samfundet også være i stand til at tage vare på de borgere, der ikke kan klare sig selv.


5: Vi tror på frihed til at disponere over sine egne ressourcer
Ejendomsret og kontraktfrihed er grundlaget for menneskelig virksomhed. Ved at styrke den private ejendomsret skaber vi økonomisk fremdrift og dynamik i samfundet.

Et frit marked uden unødig offentlig indblanding er den bedste garant for, at mennesker kan udvikle sig, eksperimentere og opnå ny viden.

 

 

 

DISSE FEM PRINCIPPER ER UDGANGSPUNKTET FOR VORES POLITISKE MÅLSÆTNINGER. LIBERAL ALLIANCES POLITISKE MÅLSÆTNINGER ER EN REFORMSTRATEGI. VI KENDER RETNINGEN: MERE FRIHED, MINDRE FORMYNDERI. VI HOLDER AF DANMARK. DANMARK SOM EN VINDERNATION. ALLE, DER VIL DEN VEJ, KAN VÆRE MED I LIBERAL ALLIANCE.

 

 

GRIBSKOV SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO  OG ARBEJDE
I Liberal Alliance Gribskov arbejder vi for, at Gribskov Kommune er et godt sted at være, arbejde og bo. Det er vigtigt, at kommunen gør en stor indsats, så folk ikke flytter fra kommunen og samtidig gøre det så attraktivt, at nye vælger at flytter hertil.

Liberal Alliance vil, gennem en målrettet markedsføring, i fællesskab med erhvervsvirksomhederne (ikke mindst turisterhvervet), gøre kommunen kendt for sit udbud af beskæftigelsesmuligheder - skole og muligheder for uddannelse - det store udbud af kultur, fritidstilbud og sportsaktiviteter - og ikke mindst den storslåede natur, luft og badevand vi har her i Nordsjælland.

 

FOKUS PÅ EFFEKTIV KOMMUNAL SERVICE ER VIGTIGT

For at sikre den bedste udnyttelse af skattekronerne, vil Liberal Alliance have fokus på effektiviteten af den kommunale service.

Den kommunale service skal have et højt kvalitetsniveau og være blandt den bedste i landet. Udover målet om et højt kvalitetsløft for den kommunale service er målet at fastholde og - med tiden - nedsætte såvel personskatterne, som grundskatterne.

 

KOLLEKTIV TRANSPORT MÅ IKKE FORRINGES I KOMMUNEN
Gribskov Kommune dækker et relativt stort areal, og består af flere byer og landsbyer.

Dette kræver en velanlagt kollektiv trafik bestående af lokalbaner og busruter. Liberal Alliance vil arbejde for, at kollektive transportforbindelser mellem kommunens byer ikke forringes.

Det er vigtigt for LA, at alle dele i kommunen har et fornuftigt forhold mellem transportbehov og kapacitet, så en øget bosætning forbliver attraktivt i hele kommunen.